Od Arystotelesa do Moora cz.1

Lektor:
dr hab. inż. Zenon Gniazdowski
Uczelnia:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Załączniki

Podsumowanie

W wykładzie autor pokonał symboliczną drogę od starożytnej Grecji, gdzie tworzono pierwsze systemy logiczne, przez wiek XIX, kiedy powstawała algebra logiki, aż do czasów współczesnych, kiedy elementy tej algebry zostały odwzorowane w postaci układów cyfrowych.

W przedstawionym korowodzie wielu postaci, jednym z najznamienitszych był Arystoteles – twórca pierwszego systemu logicznego zwanego sylogistyką. Za nim byli stoicy z logiką zdań. W XIX wieku pojawił się George Boole z algebrą logiki – będącą matematycznym modelem logiki zdań. W czasach najnowszych na horyzoncie wydarzeń stanął Claude Shannon, który elementy algebry Boola odwzorował w postaci pierwszych układów cyfrowych zbudowanych z przekaźników i przełączników. Z kolei nadszedł czas na układy mikroprocesorowe, które zrewolucjonizowały wiek XX. Tutaj – wraz z odkrytym przez siebie prawem opisującym tempo miniaturyzacji jako wykładniczą funkcję czasu – ważną figurą jest Gordon Moore.

Ciągłość symbolicznej drogi od logiki do mikroprocesora – wyznaczanej przez stojące na jej krańcach postaci Arystotelesa i Moora – dowodzi, że korzenie komputera sięgają starożytności.

Oceny

Średnia ocen:
4

Więcej na ten temat

Wykłady video