Koncepcja RISC i przetwarzanie potokowe cz.1

Lektor:
dr inż. Witold Komorowski
Uczelnia:
Politechnika Wrocławska

Załączniki

Podsumowanie

Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia mające wpływ na architekturę i organizację komputera (lista rozkazów, cykl rozkazowy, pamięć buforowa, przetwarzanie potokowe i inne). Szczegółowo przedstawiona zostanie koncepcja RISC, analiza porównawcza RISC i CISC oraz przykłady realizacji.

Oceny

Średnia ocen:
5

Więcej na ten temat

Wykłady video