Naśladowanie żywego mózgu w komputerze

Lektor:
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Uczelnia:
Akademia Górniczo - Hutnicza

Oceny

Średnia ocen:
4