Odkrywanie wiedzy w sieci Internet cz.1

Lektor:
dr inż. Piotr Gawrysiak
Uczelnia:
Politechnika Warszawska

Załączniki

Podsumowanie

Treść wykładu obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą eksploracją danych w nieustrukturalizowanych źródłach tekstowych oraz zasobach sieci Internet. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane przy przetwarzaniu dokumentów tekstowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody statystyczne oraz ich praktyczne zastosowanie w eksploracji danych. Omówione zostaną metody reprezentacji dokumentów tekstowych i ich zastosowanie w grupowaniu, klasyfikacji i wyszukiwaniu dokumentów tekstowych. Zostaną przedstawione sposoby analizy i wzbogacania zapytań, przedstawiania wyników wyszukiwania, omówione zostaną także metody oceny jakości działania narzędzi wyszukiwawczych. W drugiej części wykładu omówione zostanie wykorzystanie technik test mining w środowisku sieci Internet. Przedstawione zostaną także algorytmy służące analizie grafu hiperpołączeń tej sieci. Przedstawione zostaną podstawy działania wyszukiwarek sieciowych.

Oceny

Średnia ocen:
5

Więcej na ten temat

Wykłady video