Metody matematyczne w semantyce języków programowania cz.1

Lektor:
dr Paweł Waszkiewicz
Uczelnia:
Uniwersytet Jagielloński

Załączniki

Podsumowanie

Wykład dotyczy następujących tematów: kategorii kartezjańsko zamkniętych i lambda rachunku, koalgebr, koindukcji i bisymulacji, teorii dziedzin i jej roli w semantyce języków funkcyjnych, a także związków teorii dziedzin z topologią i logiką. Omówione zostaną fundamentalne pojęcia teorii kategorii: funktory, transformacje naturalne, równoważność kategorii, zasada dualności, granice i kogranice.

Oceny

Średnia ocen:
5

Więcej na ten temat

Wykłady video