Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki

Lektor:
prof. dr hab. Maciej Sysło
Uczelnia:
Uniwersytet Wrocławski

Podsumowanie

Wykład został poświęcony ogólnemu przygotowaniu uczniów do zdania matury z informatyki z dobrym wynikiem. Na początku zarysowane są ogólne wymagania stawiane abiturientom, forma egzaminu oraz warunki jego przeprowadzania. Później prezentowane jest kilka przykładowych zadań wraz z możliwymi rozwiązaniami i punktacją. Wspominane są też najczęściej popełniane przez zdających błędy.

Oceny

Średnia ocen:
4

Więcej na ten temat

Wykłady video