Historia rachowania – ludzie, idee, maszyny cz.1

Lektor:
prof. dr hab. Maciej Sysło
Uczelnia:
Uniwersytet Wrocławski

Podsumowanie

Wykład skupia się na historii rachowania, przedstawia najważniejszych ludzi, ich idee i maszyny, które stworzyli. Pokazane są i omówione pierwsze proste maszyny do rachowania, obliczeń, różne liczydła, suwaki logarytmiczne, kalkulatory mechaniczne. Wykład uzupełniony jest pokazem działających oryginalnych urządzeń lub ich replik.

Oceny

Średnia ocen:
5

Więcej na ten temat

Wykłady video