Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych cz.1

Lektor:
prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uczelnia:
Uniwersytet Warszawski

Załączniki

Podsumowanie

Wykład stanowi wstęp do algorytmiki, w którym w celu omówienia elementarnych pojęć z tej dziedziny posłużył przykład z matury z 2005 roku. Omówione są takie pojęcia jak operacja dominująca, złożoność czasowa algorytmów, złożoność obliczeniowa, tablica inwersji i inne. Ponadto omówionych jest kilka różnych przykładów, dla których pokazano sposób osiągnięcia wydajnego rozwiązania.

Oceny

Średnia ocen:
3

Więcej na ten temat

Wykłady video