Algorytmiczna teoria liczb - pierwszość i złożoność cz.2

Lektor:
dr hab. Jarosław Grytczuk
Uczelnia:
Uniwersytet Jagielloński

Załączniki

Podsumowanie

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Diagram Leibniza.
  2. Liczby pierwsze.
  3. Hipoteza Riemanna.
  4. Funkcja Mo9biusa.
  5. Kryptosystem RSA.
  6. Test Fermata.
  7. Test Millera-Rabina.
  8. Algorytm AKS.
  9. Lematy o introspekcji.

Oceny

Średnia ocen:
5

Więcej na ten temat

Wykłady video