Czy komputery się mylą? - wprowadzenie do inżynierii oprogramowania cz.1

Lektor:
prof. dr hab. Jan Madey
Uczelnia:
Uniwersytet Warszawski

Załączniki

Podsumowanie

Omówione zostaną zagadnienia wprowadzające do inżynierii oprogramowania: historia, fazy wytwarzania oprogramowania, a także analiza wymagań, specyfikacja, metody walidacji specyfikacji, języki programowania oraz metody weryfikacji poprawności działania oprogramowania. Omówione i przeanalizowane zostaną wybrane przykłady z historii.

Oceny

Średnia ocen:
5

Więcej na ten temat

Wykłady video