Wprowadzenie do trygonometrii sferycznej i metod numerycznych cz.1

Lektor:
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
Uczelnia:
Wojskowa Akademia Techniczna

Załączniki

Podsumowanie

W ramach wykładu wprowadzającego do trygonometrii sferycznej omówione zostaną następujące zagadnienia: geometria i trygonometria sferyczna, sposoby opisywania i cechy trójkątów sferycznych, pojęcie nadmiaru sferycznego. W ramach wykładu wprowadzającego do metod numerycznych omówione zostaną następujące zagadnienia: metoda siatek, schematy różnicowe, inne warianty aproksymacji pierwszej pochodnej, pochodne i aproksymacje wyższych rzędów, rodzaje dwuwymiarowych siatek przestrzennych lokalnych i globalnych.

Oceny

Średnia ocen:
3

Więcej na ten temat

Wykłady video