Akredytacja. Zadania i dokonania PKA. Słabe i mocne strony ocenianych jednostek. Analiza przypadku – informatyka

Lektor:
Bohdan Macukow

Załączniki

Oceny

Średnia ocen:
Brak ocen