Rozproszone transakcje z wykorzystaniem usługi Service Broker w SQL Server 2008 R2

Lektor:
mgr inż. Andrzej Ptasznik
Uczelnia:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Oceny

Średnia ocen:
4

Więcej na ten temat

Wykłady video