Blaski i cienie wykorzystania wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych cz.1

Lektor:
mgr inż. Andrzej Ptasznik
Uczelnia:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Załączniki

Oceny

Średnia ocen:
4

Więcej na ten temat

Wykłady video