Techniki transmisji sygnałów – Standardy kształcenia

Przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu teorii sygnałów i podstawowych zasad ich przetwarzania. Przedstawienie narzędzi i technik transmisji sygnałów nios±cych informację, wykorzystuj±cych pełne widmo fal elektromagnetycznych, pocz±wszy od fal długich a skończywszy na podczerwieni, wykorzystuj±cych do transmisji sygnałów zarówno woln± przestrzeń, jak i prowadnice falowe.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej