Systemy wbudowane – Standardy kształcenia

Mikrokontrolery. Programy wbudowane. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Przetwarzanie danych a zużycie energii. Projektowanie systemów niezawodnych. Metodyki projektowania.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej