Systemy operacyjne – Standardy kształcenia

Przegląd systemów operacyjnych. Zasady działania systemów operacyjnych. Procesy i wątki. Współbieżność. Szeregowanie zadań. Zarządzanie pamięcią.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej