Sitakta godzin - Studia inżynierskie (7-sem.)

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7
Ogółem W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L
Algebra liniowa z geometrią analityczną 45 30 15   30 15                                      
Algorytmy i struktury danych 45 30   15             30   15                        
Analiza Matematyczna 45 30 15         30 15                                
Architektura systemów komputerowych 60 45   15       45   15                              
Badania operacyjne 45 30   15                               30   15      
Bazy danych 90 30   60                   15   30 15   30            
Bezpieczeństwo systemów komputerowych 30 30                                         30    
Elementy sztucznej inteligencji 45 30   15                               30   15      
Etyka zawodu 15 15                                         15    
Grafika komputerowa i wizualizacja 45 30   15                               30   15      
Historia informatyki 15 15     15                                        
Język angielski 150     150     30     30     30     30     30            
Języki i paradygmaty programowania 180 90   90             30   30 30   30 30   30            
Matematyka dyskretna 75 45 30         15 15   30 15                          
Metody numeryczne 30 15   15                         15   15            
Metody probabilistyczne i statystyka 60 30 15 15                   30 15 15                  
Metody programowania 60 30   30       30   30                              
Oprogramowanie użytkowe 45     45     45                                    
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 75 45   30             45   30                        
Podstawy fizyki 90 60 15 15 30 15   30   15                              
Podstawy inżynierii oprogramowania 45 30   15                         30   15            
Podstawy logiki i teorii mnogości 30 30     30                                        
Podstawy programowania 60 30   30 30   30                                    
Podstawy przedsiębiorczości 60 60                       30     30                
Prawne aspekty informatyki 15 15                                   15          
Projekt indyfwidualny 45     45                                   45      
Projekt zespołowy 45     45                                         45
Przedmioty fakultatywne 210 120   90                         60   45 30   15 30   30
Seminarium dyplomowe 180     180                                   60     120
Systemy operacyjne 90 30   60 15   30 15   30                              
Systemy wbudowane 45 30   15                               30   15      
Technika cyfrowa 30 30                 30                            
Techniki transmisji sygnałów 60 30   30                   30   30                  
Technologie internetowe 45 30   15                                     30   15
Technologie sieciowe 90 30   60             15   30 15   30                  
Wychowanie Fizyczne 60     60     15     15     15     15                  
Razem godzin 2295 1095 90 1110 150 30 150 165 30 135 180 15 150 150 15 180 180   165 165   180 105   210
2295 330 330 345 345 345 345 315