Rada naukowa

Przewodniczący
prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski

Członkowie
Prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Krzysztof Loryś, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. Marek Zaionc, Uniwersytet Jagielloński

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej