Punkty ECTS - Studia inżynierskie (7-sem.)

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Algebra liniowa z geometrią analityczną 6
Algorytmy i struktury danych 6
Analiza Matematyczna 6
Architektura systemów komputerowych 6
Badania operacyjne 3
Bazy danych 8
Bezpieczeństwo systemów komputerowych 3
Elementy sztucznej inteligencji 5
Etyka zawodu 1
Grafika komputerowa i wizualizacja 5
Historia informatyki 1
Język angielski 5
Języki i paradygmaty programowania 18
Matematyka dyskretna 6
Metody numeryczne 3
Metody probabilistyczne i statystyka 6
Metody programowania 6
Oprogramowanie użytkowe 3
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 7
Podstawy fizyki 8
Podstawy inżynierii oprogramowania 4
Podstawy logiki i teorii mnogości 4
Podstawy programowania 6
Podstawy przedsiębiorczości 4
Prawne aspekty informatyki 2
Projekt indyfwidualny 5
Projekt zespołowy 4
Przedmioty fakultatywne 22
Seminarium dyplomowe 15
Systemy operacyjne 8
Systemy wbudowane 5
Technika cyfrowa 3
Techniki transmisji sygnałów 6
Technologie internetowe 3
Technologie sieciowe 8

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej