Podstawy programowania – Standardy kształcenia

Pojęcie algorytmu. Podstawowe konstrukcje programistyczne. Implementacje algorytmów w językach programowania. Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje. Dynamiczny przydział pamięci. Rekurencja i jej implementacja w językach wysokiego poziomu. Metody weryfikacji poprawności programów.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej