Podstawy logiki i teorii mnogości – Standardy kształcenia

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i narzędziami matematyki. Wprowadzenie fundamentalnych obiektów matematycznych i opis ich własności.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej