Podstawy fizyki – Standardy kształcenia

Elementy mechaniki klasycznej. Grawitacja. Elementy elektryczności, optyki i akustyki. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej