Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa – Standardy kształcenia

Podstawy elektrotechniki, miernictwa i elektroniki.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej