Oprogramowanie użytkowe – Standardy kształcenia

Wprowadzenie do programowania podstawowych aplikacji MS Office (Word, Excel, Access) w środowisku MS Visual Basic for Applications oraz zapoznanie z podstawami pracy z bazami danych na przykładzie MS Access. Wykonywanie projektów wymagających zastosowania różnych aplikacji MS Office (Word, Excel, Access, Power Point).

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej