Rusza następny etap programu edukacyjnego Kursor

wtorek, 4 grudnia 2012

Rozpoczyna się następny etap programu edukacyjnego Kursor, realizowanego na warszawskim Ursynowie, którego celem jest podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zachęcanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Już w sobotę 1 grudnia, swoje umiejętności rozwijać będą dzieci na spotkaniu z organizatorami projektu z instytutu badawczego NASK oraz Fundacji Nauka i Wiedza. 14 grudnia swoją wiedzę będą poszerzać nauczyciele uczestniczący w programie.

W najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 1 grudnia w siedzibie NASK, udział wezmą laureaci pierwszego etapu konkursu, przeznaczonego dla uczniów klas VI z 15 szkół podstawowych na warszawskim Ursynowie. Ponad 60 uczestników będzie zapoznawać się z prezentacjami, wykładami video, animacjami oraz rozwiązywać zadania i uczestniczyć w eksperymentach związanych z naukami ścisłymi i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Kursor to program edukacyjny, realizowany pilotażowo od połowy października w szkołach podstawowych warszawskiego Ursynowa. Celem organizatorów – instytutu badawczego NASK oraz Fundacji Nauka i Wiedza, jest zwiększanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania w dydaktyce nowoczesnych technologii i multimediów, rozwijanie kompetencji u uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, a także podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat zagrożeń sieciowych.

Program Kursor składa się z się z trzech modułów, dostosowanych do rożnych grup odbiorców - nauczycieli, uczniów i rodziców. Najbliższe spotkanie z uczniami realizowane jest w ramach tzw. Modułu Uczniowskiego. Z kolei Moduł Szkoleniowy, skierowany do nauczycieli, pedagogów oraz rodziców, obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, IT oraz nowoczesnych technologii w dydaktyce. Na spotkaniach z przedstawicielami NASK i Fundacji Nauka i Wiedza, nauczyciele mogą zdobyć kompetencje do tworzenia szkolnych i pozaszkolnych programów nauczania. Ostatnim elementem projektu jest Moduł Multimedia, obejmujący zestaw materiałów multimedialnych dostępnych na stronie programu Kursor.

- W programie Kursor staramy się przekazywać uczniom wiedzę, która z pewnością przyda im się w przyszłości. Aktywna forma zajęć, połączenie nauki z zabawą ma zwiększyć ich zaangażowanie, możliwości percepcji oraz umiejętności pracy w zespole. Wierzymy, że dzięki programowi Kursor możliwe będzie rozwijanie u dzieci odpowiednich zdolności związanych z nowymi technologiami oraz życiem w cyfrowym społeczeństwie. Dlatego cieszymy się, że nasza społeczna inicjatywa, kształtująca młodych liderów nowoczesności, spotkała się pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców i władz dzielnicy Ursynów. Chcielibyśmy, by docelowo projekt objął szkoły w całej Polsce. - mówi Agnieszka Wrońska, kierownik Akademii NASK.

Więcej informacji na temat programu Kursor dostępnych jest na stronie: www.kursor.edukator.pl

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej