Eksperci od cyberbezpieczeństwa z NASA, Google, US CERT w Polsce

czwartek, 11 października 2012

W dniach 23-24 października Warszawa będzie gościć ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa pracujących m.in. dla takich firm i instytucji jak NASA, US CERT, Google, czy Twitter. Okazją do spotkania będzie XVI Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE 2012 organizowana przez instytut badawczy NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Według raportu CERT Polska, tylko w ubiegłym roku w polskim Internecie odnotowano ponad 21 mln niebezpiecznych incydentów naruszenia bezpieczeństwa sieciowego. Stanowi to wzrost o 9 mln w stosunku do roku 2010, kiedy to do zespołu trafiło 12 mln zgłoszeń. Coraz poważniejszym zjawiskiem staje się rosnąca liczba botów. Rozprzestrzeniają się one poprzez Internet, wykorzystując luki w zabezpieczeniach komputerów lub naiwność użytkowników, którzy uruchamiają odpowiednio przygotowane oprogramowanie, podesłane przez cyberprzestępców. W 2011 roku liczba zdarzeń związanych z botami wyniosła prawie 10 mln i była wyższa o 5 mln w porównaniu do roku 2010.

- Z danych prezentowanych przez szereg instytucji wynika, że skala naruszeń bezpieczeństwa sieciowego w Polsce staje się coraz większa a skutki finansowe coraz bardziej dotkliwe. Dlatego kluczowa staje się regularna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami odpowiadającymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne firm i instytucji, a ekspertami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jesteśmy przekonani, że konferencja SECURE dzięki licznemu gronu uznanych prelegentów, umożliwi uczestnikom poszerzenie ich wiedzy z zakresu najnowszych trendów w bezpieczeństwie sieciowym. - mówi Piotr Kijewski, kierownik CERT Polska.

Jedną z kluczowych postaci konferencji SECURE będzie Ryan Pittman, agent specjalny z NASA, specjalizujący się w cyfrowej kryminalistyce śledczej i zwalczaniu przestępczości informatycznej. Podczas swojej prezentacji opowie o międzynarodowych incydentach komputerowych, z którymi miał do czynienia w trakcie swojej pracy w NASA, ze szczególnym uwzględnieniem tych pochodzących z Europy Wschodniej. Ponadto wśród prelegentów znalazł się Rik Ferguson - z Trend Micro, jeden z czołowych ekspertów bezpieczeństwa informatycznego doradzający m.in. rządowi Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się on m.in. w badaniu „podziemnej ekonomii” i zagrożeń online oraz w analizowaniu wpływu nowych rozwiązań w technologiach informacyjnych na bezpieczeństwo zarówno konsumentów jak i przedsiębiorstw. Na konferencji będzie również obecny Cory Altheide, inżynier bezpieczeństwa w Google, zajmujący się przede wszystkim kwestiami związanymi z reagowaniem na incydenty sieciowe oraz informatyką śledczą.

SECURE to coroczna konferencja poświęcona w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu, która gromadzi specjalistów krajowych i zagranicznych, reprezentujących najważniejsze instytucje zajmujące się problematyką zagrożeń sieciowych i walką z cyberprzestępczością. Zakres poruszanych w trakcie debaty zagadnień będzie obejmował najbardziej aktualne problemy, w tym kwestie związane z zabezpieczeniem przez nowymi rodzajami zagrożeń, czy też bezpieczeństwem aplikacji mobilnych.

Więcej informacji na temat SECURE 2012 dostępnych jest na stronie http://www.secure.edu.pl/.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej