Metody programowania – Standardy kształcenia

Prezentacja technik programistycznych i struktur danych wykorzystywanych w programowaniu.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej