Metody probabilistyczne i statystyka – Standardy kształcenia

Prawdopodobieństwo dyskretne. Prawdopodobieństwo ciągłe. Wartości oczekiwane. Procesy stochastyczne. Próbkowanie. Estymacja. Testowanie hipotez statystycznych.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej