Metody numeryczne – Standardy kształcenia

Metody numerycznego rozwiązywania podstawowych zagadnień matematycznych. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa. Uwarunkowanie zadania, numeryczna poprawność algorytmu. Równania nieliniowe. Wybrane zadania algebry liniowej. Interpolacja i aproksymacja. Całkowanie i różniczkowanie. Środowisko obliczeń numerycznych.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej