Matematyka dyskretna – Standardy kształcenia

Funkcje, relacje i zbiory. Elementy logiki matematycznej: rachunek zdań_ i tautologie. Techniki dowodzenia twierdzeń i indukcja matematyczna. Rekurencja. Kombinatoryka. Drzewa i grafy.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej