Infoskop 2013 - Certyfikaty IT, a awans zawodowy informatyka

Warszawa, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
czwartek, 11 kwietnia 2013
 
Konferencja INFOSKOP (akronim od słów: Informatyka - Standardy Kształcenia a Oczekiwania Pracodawców) jest corocznym spotkaniem studentów i absolwentów kierunków informatycznych z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami pracodawców branży IT oraz nauczycielami akademickimi. Organizowana już po raz ósmy przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki konferencja, stała się forum wymiany uwag na temat współzależności pomiędzy standardami kształcenia na kierunku „Informatyka”, a wymaganiami stawianymi przez rynek pracy branży ICT.
 
Agenda konferencji:
 

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45

„Czy certyfikaty branżowe IT są ważniejsze dla pracodawców od dyplomu informatyka szkoły wyższej?” Andrzej Żyławski, Prorektor WWSI

10:45 - 11:30

„Znaczenie certyfikacji i podnoszenia własnych kwalifikacji dla pracodawcy” Eugeniusz Licznarowski, Business Development Manager, Microsoft Polska

11:30 – 12:15

„Szef kuchni poleca – certyfikacje Microsoft!”  Paweł Pławiak, Training and Development Manager, Compendium Centrum Edukacyjne, Microsoft MVP

12:15 - 13:15

Przerwa na lunch*

13:15 - 14:00

"Marketing rekrutacyjny - warsztaty z ekspertami działów HR"**

  • NASK
  • IBM Polska
  • Hewlett–Packard Polska
  • Microsoft Polska
  • Oracle Polska

* organizator nie zapewnia darmowego posiłku uczestnikom konferencji. Uczestnicy będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny na zestaw obiadowy w barze znajdującym się na terenie Uczelni.

** uczestnik konferencji może wziąć udział tylko w jednym wybranym warsztacie. Wyboru warsztatu uczestnicy dokonywać będą podczas rejestracji. Ilość uczestników każdego z warsztatów będzie ograniczona. O udziale w warsztacie decydować będzie kolejność zapisów.

 

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej