Komitet Sterujący

Przewodniczący
Andrzej Żyławski - Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Członkowie
Paweł Czajkowski - Dyrektor Generalny HP Polska
Dariusz Fabiszewski - Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland
Ronald Binkofski - Dyrektor Generalny Microsoft Polska
Jan Sokalski - Członek Konwentu Warszawskiego Wyższej Szkoły Informatyki

 

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej