Języki i paradygmaty programowania – Standardy kształcenia

Paradygmaty programowania. Programowanie obiektowe.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej