Grafika komputerowa i wizualizacja – Standardy kształcenia

Podstawowe techniki w grafice komputerowej. Systemy grafiki. Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Budowanie prostych interfejsów graficznych.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej