Bezpieczeństwo systemów komputerowych – Standardy kształcenia

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej