Bazy danych – Standardy kształcenia

Systemy baz danych. Modelowanie danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do baz danych. Projektowanie relacyjnych baz danych. Przetwarzanie transakcji.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej