Badania operacyjne – Standardy kształcenia

Przedstawienie podstawowych modeli matematycznych, metod i narzędzi badań operacyjnych stosowanych do formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych w różnorodnych zastosowaniach.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej