Architektura systemów komputerowych – Standardy kształcenia

Technika cyfrowa i systemy cyfrowe. Maszynowa reprezentacja danych i realizacji operacji arytmetycznych. Organizacja komputera na poziomie asemblera. Organizacja i architektura systemów pamięci. Interfejsy i komunikacja. Organizacja jednostki centralnej. Wieloprocesorowość i architektury alternatywne.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej