Literatura na studiach magisterskich 4-sem.

Programowanie współbieżne i rozproszone:

1. M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
2. Z. Weiss, T. Gruźlewski, Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
3. M. Rochkind, Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
4. M.K. Johnson, E.W. Troan, Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

Metody optymalizacji:

1. A. Stachurski, A. Wierzbicki, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999.
2. W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (część I).
3. Metody optymalizacji w języku FORTRAN red. J. Szymanowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
4. M. Ostwald, Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
5. M. Peschel, C. Riedel, Polioptymalizacja ? metody podejmowania decyzji kompromisowych w zagadnieniach inżynieryjno-technicznych, Wydawnictwa Maukowo-Techniczne, Warszawa 1979.
6. M. Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

Złożoność obliczeniowa:

1. C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
2. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
3. M.R. Garey, D.S. Johnson, Computers and Intractability A Guide to the Theory of NP-completeness, Freeman, 1979.
4. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Company, 1997.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej