Literatura na studiach licencjackich

Wstęp do programowania:

1. N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa1999.
2. L. Banachowski, A Kreczmar, Elementy analizy algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne , Warszawa1987.
3. S. Alagić, M. Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, Wydawnictwa Naukowo _ Techniczne, Warszawa 1982.

Analiza matematyczna 1:

1. W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
2. W. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
3. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II i III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
4. L. Drużkowski, Analiza matematyczna dla fizyków. I. Podstawy, Skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
5. L. Drużkowski, Analiza matematyczna dla fizyków. II. Wybrane zagadnienia, Skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
6. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
7. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Algebra liniowa z geometrią analityczną:

1. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.48, Warszawa 1979.
2. J. Gancarzewicz, Algebra liniowa z elementami geometrii, Wydawnicwo Naukowe UJ, Kraków, 2001.
3. J. Komorowski, Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
4. K. Nomizu, Fundamentals of Linear Algebra, McGraw-Hill, Inc., New York 1966.
5. K. Sieklucki, Geometria i topologia, część I - Geometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.53, Warszawa 1979, Warszawa 2006.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka:

1. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne dla studentów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script, Warszawa 2006.
3. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
4. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
5. W. Krysicki i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I, II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo ? Maple, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

Matematyka dyskretna 1:

1. V.Bryant, Aspekty kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1977.
2. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
3. W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.
4. W.Lipski, W.Marek, Analiza kombinatoryczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
5. K.A.Ross, Ch.R.B.Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
6. Z.Pałka, A.Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
7. R.J.Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Algorytmy i struktury danych:

1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2006.
2. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2004.

Metody numeryczne:

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006. ISBN 83-204-3078-X
2. A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. ISBN 83-01-04276-1

Architektura systemów komputerowych:

1. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and design, Elsevier 2005
2. J. Biernat, Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
3. Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD
4. Specyfikacje Application Binary Interface

Programowanie niskopoziomowe:

1. J. Biernat, Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
2. Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD
3. Specyfikacje Application Binary Interface

Systemy operacyjne:

Literatura podstawowa
1. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa 2005.
2. G. Nutt, Operating Systems. A Modern Perspective. wydanie 2, Addison Wesley Longman, Inc., 2002.
3. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, Wrocław 2004.
4. A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems. wydanie 2, Prentice-Hall Inc., 2001.
5. C. Sobaniec, System operacyjny Linux ? przewodnik użytkownika. Nakom, Poznań 2002.
6. J. Marczyński, UNIX użytkowanie i administrowanie. wydanie 2, Helion, Gliwice 2000.
7. W. R. Stevens, Programowania w środowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa 2002.
8. J. S. Gray, Komunikacja między procesami w Unixie. ReadMe, Warszawa 1998.
9. M. J. Rochkind, Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca
1. L. Bic, A. C. Shaw, The Logical Design of Operating Systems. Prentice-Hall Inc., 1988.
2. M. J. Bach, Budowa systemu operacyjnego Unix. WNT, Warszawa 1995.
3. B. Goodheart, J. Cox, Sekrety magicznego ogrodu. UNIX System V Wersja 4 od środka. WNT, Warszawa 2001.
4. U. Vahalia, Jądro systemu UNIX. Nowe horyzonty. WNT, Warszawa 2001.
5. D. A. Solomon, M. E. Russinovich, Microsoft Windows 2000 od środka. Helion, Gliwice 2003.
6. R. Lowe, Kernel Linux. Przewodnik programisty. Helion, Gliwice 2004.
7. P. Silvester, System operacyjny Unix. WNT, Warszawa 1990.
8. Z. Królikowski, M. Sajkowski, UNIX dla początkujących i zaawansowanych. Nakom, Poznań 1996.
9. Z. Guźlewski, T. Weiss. Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa 1993.
10. R. W. Stevens, Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix. WNT, Warszawa 1995.
11. M. Gabassi, B. Dupouy, Przetwarzanie rozproszone w systemie Unix. Lupus, Warszawa 1995.

Aplikacje WWW:

1. H.M. Deitel, P.J. Deitel, T,R. Nieto, Internet & World Wide Web. How to program, Deitel & Associates Inc., 2001
2. D. C. Naik, Internet Standards and Protocols, Microsoft Press, 1998

Bezpieczeństwo systemów komputerowych:

1. W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003
2. J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001
3. N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004
4. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997
5. W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003

Programowanie obiektowe:

1. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, Java Language Specification, Addison-Wesley Professional, wydanie 3, 2005.
2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
4. C. Larman, Applying UML and Patterns, Prentice Hall, wydanie 3, 2005.
5. B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, wydanie 4, 2006.

Paradygmaty programowania:

1. R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley, 2005
2. P. Van Roy, S. Haridi, Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming, MIT Press, 2004
3. K. Arnold, J. Gosling, The Java Programming Language, Addison Wesley, 2005
4. R. Bird, Introduction to Functional Programming using Haskell, Prentice Hall, 1988
5. M. Moczurad, Wybrane zagadnienia z teorii rekursji, Wydawnictwo UJ, 2002
6. M. Abadi, L. Cardelli, A Theory of Objects, Springer, 1996.
7. J. Reynolds, Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998
8. F. Kluźniak, S. Szpakowicz, Prolog, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983
9. U. Nilsson, J. Małuszyński, Logic, Programming and Prolog, John Wiley & Sons, 1995

Grafika komputerowa i wizualizacja:

1. P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
2. J.D. Foley, A. van Dam, St.K.Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics, Principles and Practice, Addison-Wesley Publ.Co.1996
3. D. Hearn, P. Baker, Computer Graphics, Prentice Hall 1997
4. J. Zabrodzki i inni, Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT 1994
5. M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990

Bazy danych:

Wykłady:
1. Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT ? W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000
2. Elmasri R., Navathe S., Fundamentals of Database Systems, Adison-Wesley Pub. Comp.,(4th Edition), 2002
3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)
4. Ullman J.D., Principles of database and knowledge base systems, Vol. I and II, Computer Science Press, Rockville, Maryland, 1989
5. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)
6. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005
7. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, 2nd edition, WCB/McGraw-Hill, 2001

Laboratoria:
1. M. Szeliga: ABC języka SQL. HELION.
2. A. Jakubowski: Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne. HELION.
3. M. Gruber: SQL. HELION.
4. R. Coburn: SQL dla każdego. HELION.
5. D. C. Kreines: Oracle SQL: The Essential Reference. O'REILLY.
6. R. Wrembel, W. Wieczerzycki: Projektowanie aplikacji bazy danych Oracle. NAKOM.
7. R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz: Oracle 7 i 8. NAKOM.
8. S. Feuerstein, A. Odewahn: Oracle PL/SQL Developer's Workbook. O'REILLY.
9. S. Mishra, A. Beaulieu: Mastering Oracle SQL. O'REILLY.
10. B. Pribyl, S. Feuerstein: Oracle PL/SQL. Wprowadzenie. HELION.
11. S. Feuerstein, B. Pribyl, C. Dawes: Język Oracle PL/SQL. Leksykon podstawowy. HELION.
12. D. Bates: JDBC: Leksykon kieszonkowy. O'REILLY.
13. B. Lakshman: Oracle i Java. Programowanie. MIKOM.

Inżynieria oprogramowania:

1. K.Beck, A.Cynthia, Wydajne programowanie ? Extreme Programming, Mikom, 2005.
2. A. Cockburn, Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, Warszawa 2004.
3. S.Covey, 7 nawyków skutecznego działania, REBIS, 2002.
4. M.Fowler, K.Scott, UML w kropelce, LTP, 2002.
5. R. Pressman, Software Engineering, McGraw-Hill, New York 1997.

Systemy wbudowane:

Literatura podstawowa
1. Daca W., Mikrokontrolery ? od układów 8-bitowych do 32-bitowych, MIKOM, Warszawa 2000
2. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern control systems, Addison Wesley, 1995
3. Marwedel P., Embedded System Design, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003, ISBN 1-4020-7690-8
4. Mikulczycki T., Samsonowicz J., Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych: układy modelowania procesów dyskretnych i programowania PLC, WNT, Warszawa 1997
5. Niederliński A., Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, WNT, Warszawa 1985 (wydanie I)
6. Orłowski H., Komputerowe układy automatyki, WNT, Warszawa 1987
7. Olsson G., Piani G., Computer systems in automation, Prentice-Hall, Londyn ? New York 1992
8. Pełka R., Mikrokontrolery ? architektura, programowanie, zastosowania, WKŁ, Warszawa 2000
9. Ting-pat So A., Intelligent building systems, Kluwer Academic Publ., Boston ? London 1999
10. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo PP, Poznań 2004 (wydanie II)

Literatura uzupełniająca
1. Asembler ? ćwiczenia praktyczne, Praca zbiorowa pod redakcją E. Wróbla, Helion, Gliwice 2000
2. Dokumentacja techniczna oprogramowania Altium Designer i NanoBoard ? http://www.altium.com
3. Gałka P., Gałka P., Podstawy programowania mikrokontrolera 8051, MIKOM, Warszawa 2000 (wydanie II)
4. http://www.eib.pl
5. http://www.lcn.pl
6. Kaczorek T., Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1996

Projekt zespołowy:

Specyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).

Logika i teoria mnogości:

1. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, 1984, 1998.
2. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
3. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogosci w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Środowisko programisty:

1. Krzysztof Stencel, Systemy operacyjne, Wydawnictwo PJWSTK, 2005,
2. Mendel Cooper, Advanced Bash-Scripting Guide.
3. Dokumentacja bash, grep i sort.
4. Version Control with Subversion.
5. Dokumentacja systemów svn i mantis.
6. B. Kernighan, D. Ritchie, Język ANSI C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
7. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl (tłum. J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski), Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e.
8. Dokumentacja systemu LaTeX.
9. Dokumentacja make.

Metody programowania:

1. N.Wirth, Algorytmy+Struktury danych=Programy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
2. T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, Wprowadzenie do algorytmiki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
3. D.E.Knuth, Sztuka programowania komputerów tom 3, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Języki, automaty i obliczenia:

1. M. Foryś, W. Foryś, Teoria automatów i języków formalnych, AOW EXIT, Warszawa 2005.
2. J. Gruska, Foundations of computing, Thompson, 1997.
3. J.E. Hopcroft, J.D. Ulman, Introduction to automata theory, languages and computing, Addison-Wesley, 1979.
4. A. Salomaa, Computation and automata, Cambridge Univ.Press, 1985.
5. M. Sipser, Introduction to the theory of computation, PWS Publishing Company, Boston 1997.


Podstawy fizyki:

1. J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2. I.W. Sawieliew, Kurs Fizyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4. J.Walker, Podstawy Fizyki, Zbiór Zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Podstawy elektrotechniki i elektroniki:

1. S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
2. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
3. K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
4. M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów cz. 1 i 2, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2002.
5. P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2005
6. J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, WNT, Warszawa, 1998
7. P.E. Gray, C.L. Seatle, Podstawy elektroniki, PWN, Warszawa, 1976
8. J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT, Warszawa, 1981
9. W. Nowakowski, Układy impulsowe, WKiŁ, Warszawa, 1982
10. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 1996
11. L.O. Chua, P.M. Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa, 1981
12. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, t. I, II, III, WNT, Warszawa, 1995
13. S. Osowski, A. Toboła, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 1997
14. G. Temes, S.K. Mitra, Teoria i projektowanie filtrów, WNT, Warszawa, 1978

Układy elektroniczne i technika pomiarowa:

1. M.P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW.
2. J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
3. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
4. A. Król, J. Mroczko, PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, Wyd. Nakom.
5. J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
6. J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
7. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
8. J. Czajewski, Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza PW.
9. A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
10. M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
11. W. Winiecki, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza PW.

Technika cyfrowa:

1. T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
2. T. Łuba (red.), Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
3. S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, 2002.
4. G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
5. T. Sasao, Switching Theory for Logic Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1999.

Przetwarzanie sygnałów:

1. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów wyd. 4, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
2. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów tom I, II i III, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, 2006.
3. G.R. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.
4. J. Wojciechowski (red.), Sygnały i systemy. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.

Techniki transmisji sygnałów:

1. B. Galwas, Technika W.Cz., podręcznik elektroniczny, Warszawa, 2004
2. B. Galwas, Telekomunikacja optyczna, podręcznik elektroniczny, Warszawa, 2006

Laboratorium wirtualne 1:

1. P. Lesiak, D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa ? w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.
2. W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
3. R. Rak, Przyrządy wirtualny ? realne narzędzie współczesnej metrologi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
4. R. Rak, Systemy informacyjno-pomiarowe, podręcznik multimedialny, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej ? OKNO, Warszawa 2005.
5. W. Tłaczała, Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
6. W. Winiecki, Organizacja mikrokomputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

Laboratorium wirtualne 2:

1. P. Lesiak, D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa ? w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.
2. W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
3. R. Rak, Przyrządy wirtualny ? realne narzędzie współczesnej metrologi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
4. R. Rak, Systemy informacyjno-pomiarowe, podręcznik multimedialny, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej ? OKNO, Warszawa 2005.
5. W. Tłaczała, Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
6. W. Winiecki, Organizacja mikrokomputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

Sztuczna inteligencja:

1. G. Luger, Artificial intelligence, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, w przygotowaniu (lub wersja angielska).
2. P. Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
3. S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
4. J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.


Zarządzanie zasobami ludzkimi:
1. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, rozdz. VIII: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, rozdz. IX: Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji.
2. P. Makin, C. Cooper, Ch.Cox, Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. T. Witkowski (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000.
4. Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Przywództwo, Wydawnictwo Helion, 2005.
5. S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
6. P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku. Muza SA, Warszawa 2000

Podstawy kompilatorów:

1. A.V. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, J.D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, 2/E (w języku polskim dostępne jest tłumaczenie poprzedniej wersji tej książki z 1986 roku: A.V. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, J.D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002).
2. M. Foryś,W. Foryś, Teoria automatów i języków formalnych, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005.
3. J.P. Tremblay, P.G. Sorenson, The Theory and Practice of Compiler Writing, McGraw-Hill, 1985.
4. W.M. Waite,G. Goos, Konstrukcja kompilatorów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989.
5. R. Wilhelm, D. Maurer, Compiler Design, Addison-Wesley, 1995.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej