Literatura na studiach inżynierskich 7-sem.

Algebra liniowa z geometrią analityczną:

1. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.48, Warszawa 1979.
2. J. Gancarzewicz, Algebra liniowa z elementami geometrii, Wydawnicwo Naukowe UJ, Kraków, 2001.
3. J. Komorowski, Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
4. K. Nomizu, Fundamentals of Linear Algebra, McGraw-Hill, Inc., New York 1966.
5. K. Sieklucki, Geometria i topologia, część I - Geometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.53, Warszawa 1979, Warszawa 2006.
6. T. Świrszcz, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
7. J. Stankiewicz, K. Wilczek, Algebra z geometrią: teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
8. L. Kowalski, Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną dla informatyków, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2005.
9. B. Paluchiewicz, Algebra z elementami geometrii analitycznej, Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2003.
10. E. Żółtowska, E. Porazińska, J. Żółtowski, Algebra liniowa, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź 2007.
11. A. Smoluk, Podstawy algebry liniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2007.
12. H. Arodź, K. Rościszewski, Algebra i geometria analityczna w zadaniach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
13. J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT, Warszawa 2005.

Analiza matematyczna:

1. W. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
2. G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II i III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
3. L. Drużkowski, Analiza matematyczna dla fizyków. I. Podstawy, Skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
4. L. Drużkowski, Analiza matematyczna dla fizyków. II. Wybrane zagadnienia, Skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
5. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
6. J. Nawrocki, Matematyka: 30 wykładów z ćwiczeniami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
7. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
8. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
9. R. Grzymkowski, Matematyka: zadania i odpowiedzi, Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2002.
10. A. Flisowski, R. Grzymkowski, Matematyka: przewodnik po wykładach wraz z zadaniami, Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2002.
11. W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
12. T. Trajdos, Matematyka. Cz. 3, Liczby zespolone, wektory, macierze, wyznaczniki, geometria analityczna i różniczkowa, WNT, Warszawa 2005.
13. L. Hącia, Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007

Podstawy logiki i teorii mnogości:

1. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, 1984, 1998.
2. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
3. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogosci w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
4. J. Słupecki, K. Hałkowska, K. Piróg-Rzepecka, Logika matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
5. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
6. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
7. B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
8. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
9. H. Matuszewska, W. Matuszewski, Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2003.
10. M. Ben-Ari, Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa 2005.

Matematyka dyskretna:

1. V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1977.
2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.
3. W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
4. Z. Pałka, A. Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
5. R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
6. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7. A. Szepietowski, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
8. J. Grygiel, Wprowadzenie do matematyki dyskretnej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007.
9. M. Libura, J. Sikorski, Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. 1, Kombinatoryka, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2003.
10. M. Libura, J. Sikorski, Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. 2, Teoria grafów, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2003.
11. R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
12. T. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów , WNT, Warszawa 2000.
13. Z. Pałka, A. Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, WNT, Warszawa 2004;
14. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
15. K. A. Rybnikow red., Analiza kombinatoryczna w zadaniach, Wydawnictwo PWN Warszawa 1998.
16. R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Metody probabilistyczne i statystyka:

1. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne dla studentów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script, Warszawa 2006.
3. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
4. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
5. W. Krysicki i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I, II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
6. J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo ? Maple, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.
7. J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
8. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka : elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2006.
9. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka : rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, WNT, Warszawa 2006.
10. O. Tikhonenko, Metody probabilistyczne analizy systemów informacyjnych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.
11. M. Cieciura, J. Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, VIZJA PRESS&IT Sp. z o.o., Warszawa 2007.

Metody numeryczne:

1) D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006. ISBN 83-204-3078-X
2) A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. ISBN 83-01-04276-1
3) J. Krupka, R. Z. Morawski, L. J. Opalski, Wstęp do metod numerycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
4) M. Huettner, M. Szembek, R. Krzywda, Metody numeryczne w typowych problemach inżynierii procesowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
5) S. Rosłoniec, Wybrane metody numeryczne : z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
6) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.
7) J. Povstenko, Wprowadzenie do metod numerycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

Podstawy fizyki:

1) J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2) I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t. 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4) J. Walker, Podstawy Fizyki, Zbiór Zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
5) J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2, WNT, Warszawa 2004.
6) I. W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, tom 1, 2 i 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
7) Cz. Bobrowski, Fizyka : krótki kurs, WNT, Warszawa 2005.
8) J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, cz. 1 i 2, WNT, Warszawa 2005.
9) J. Gmyrek, Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
10) A. Bujko, Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami, WNT, Warszawa 2006.
11) G. Czajkowski, W. Chmara, Zadania z fizyki teoretycznej, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007.

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa:

1) S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
2) S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
3) K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
4) M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów cz. 1 i 2, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002.
5) P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
6) J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, WNT, Warszawa 1998.
7) P. E. Gray, C. L. Seatle, Podstawy elektroniki, PWN, Warszawa 1976.
8) J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT, Warszawa 1981.
9) W. Nowakowski, Układy impulsowe, WKiŁ, Warszawa 1982.
10) U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa 1996.
11) L. O. Chua, P. M. Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa 1981.
12) J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, t. I, II, III, WNT, Warszawa 1995.
13) S. Osowski, A. Toboła, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 1997.
14) G. Temes, S. K. Mitra, Teoria i projektowanie filtrów, WNT, Warszawa 1978.
15) J. Watson, Elektronika, WKiŁ, Warszawa 1999.
16) A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski, Elektronika, WSiP, Warszawa 1999.
17) P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektronika cz. 1 i 2, WKiŁ, Warszawa 2001.
18) S. Bolkowski, Elektrotechnika, WSiP, Warszawa 2005.
19) W. Opydo, Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
20) Praca zbiorowa, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 2004.
21) Z. Korzec, Podstawy współczesnej elektroniki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2006.

Podstawy programowania:

1. N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa 1999.
2. L. Banachowski, A. Kreczmar, Elementy analizy algorytmów, WNT, Warszawa 1987.
3. S. Alagić, M. Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT, Warszawa 1982.

Metody programowania:

1. N. Wirth, Algorytmy+Struktury danych=Programy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
2. T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R .L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmiki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
3. D. E. Knuth, Sztuka programowania komputerów tom 3, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Algorytmy i struktury danych:

1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
2. T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
3. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT, Warszawa 2004.
4. K. A. Ross, C. R. B. Wright, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
5. N. Wirth, Algorytm +struktury danych= programy, WNT, Warszawa 2001.

Języki i paradygmaty programowania:

1. R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley, 2005
2. P. Van Roy, S. Haridi, Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming, MIT Press, 2004
3. K. Arnold, J. Gosling, The Java Programming Language Addison Wesley, 2005
4. R. Bird, Introduction to Functional Programming using Haskell, Prentice Hall, 1988
5. M. Moczurad, Wybrane zagadnienia z teorii rekursji, Wydawnictwo UJ, 2002
6. M. Abadi, L. Cardelli, A Theory of Objects, Springer, 1996.
7. J. Reynolds, Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998
8. F. Kluźniak, S. Szpakowicz, Prolog, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983
9. U. Nilsson, J. Małuszyński, Logic, Programming and Prolog, John Wiley & Sons, 1995

Bazy danych:

Wykłady:
1) C. J. Date, An Introduction to Database System, vol. II, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT ? W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000
2) R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Adison-Wesley Pub. Comp., (4th Edition), 2002
3) H. Garcia-Molina J. D. Ullman., J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)
4) J. D. Ullman, Principles of database and knowledge base systems, Vol. I and II, Computer Science Press, Rockville, Maryland, 1989
5) J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)
6) R. Elmasri, S. B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwo . Helion, Gliwice 2005
7) R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, 2nd edition, WCB/McGraw-Hill, 2001
8) P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2003.
9) T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych : praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania t. 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
10) L. Banachowski, E. Mrówka-Matejewska, K. Stencel, Systemy baz danych : wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004.

Laboratoria:
1) M. Szeliga: ABC języka SQL. HELION.
2) A. Jakubowski: Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne. HELION.
3) M. Gruber: SQL. HELION.
4) R. Coburn: SQL dla każdego. HELION.
5) D. C. Kreines: Oracle SQL: The Essential Reference. O'REILLY.
6) R. Wrembel, W. Wieczerzycki: Projektowanie aplikacji bazy danych Oracle. NAKOM.
7) R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz: Oracle 7 i 8. NAKOM.
8) S. Feuerstein, A. Odewahn: Oracle PL/SQL Developer's Workbook. O'REILLY.
9) S. Mishra, A. Beaulieu: Mastering Oracle SQL. O'REILLY.
10) B. Pribyl, S. Feuerstein: Oracle PL/SQL. Wprowadzenie. HELION.
11) S. Feuerstein, B. Pribyl, C. Dawes: Język Oracle PL/SQL. Leksykon podstawowy. HELION.
12) D. Bates: JDBC: Leksykon kieszonkowy. O'REILLY.
13) B. Lakshman: Oracle i Java. Programowanie. MIKOM.
14) W. Dudek, Bazy danych - SQL - teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
15) G. Harrison, Oracle - polecenia, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 2001.
16) M. Armstrong-Smith, D. Armstrong-Smith, Oracle - Discoverer - twórz efektywne zapytania ad hoc i analizuj dane, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
17) R. Wrembel, W. Wieczerzycki, Projektowanie aplikacji bazy danych Oracle, Wydawnictwo Nakom, Poznań 2003.
18) B. Lakshman, Oracle 9i PL/SQL - poradnik programisty, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003.
19) K. Loney, Oracle Database 10g - kompendium administratora, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
20) M. McLaughlin, Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
21) Edward Whalen, Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
22) S. Urman, R. Hardman, M. McLaughlin, Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Oprogramowanie użytkowe:

1. A. Chodkowska-Gyurics, T. Ostrowski, Microsoft Word 2000 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
2. J. Radzikowska-Kopańczyk, Microsoft Excel 2000 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
3. R. Jacobson, Microsoft Excel 2000 Visual Basic krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.

Systemy operacyjne:

Literatura podstawowa
1. A. Silberschatz, J. L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa 2005.
2. G. Nutt, Operating Systems. A Modern Perspective. wydanie 2, Addison Wesley Longman, Inc., 2002.
3. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, Wrocław 2004.
4. A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems. wydanie 2, Prentice-Hall Inc., 2001.
5. C. Sobaniec, System operacyjny Linux - przewodnik użytkownika. Nakom, Poznań 2002.
6. J. Marczyński, UNIX użytkowanie i administrowanie. wydanie 2, Helion, Gliwice 2000.
7. W. R. Stevens, Programowania w środowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa 2002.
8. J. S. Gray, Komunikacja między procesami w Unixie. ReadMe, Warszawa 1998.
9. M. J. Rochkind, Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca
1. L. Bic, A. C. Shaw, The Logical Design of Operating Systems. Prentice-Hall Inc., 1988.
2. M. J. Bach, Budowa systemu operacyjnego Unix. WNT, Warszawa 1995.
3. B. Goodheart, J. Cox, Sekrety magicznego ogrodu. UNIX System V Wersja 4 od środka. WNT, Warszawa 2001.
4. U. Vahalia, Jądro systemu UNIX. Nowe horyzonty. WNT, Warszawa 2001.
5. D. A. Solomon, M. E. Russinovich, Microsoft Windows 2000 od środka. Helion, Gliwice 2003.
6. R. Lowe, Kernel Linux. Przewodnik programisty. Helion, Gliwice 2004.
7. P. Silvester, System operacyjny Unix. WNT, Warszawa 1990.
8. Z. Królikowski, M. Sajkowski, UNIX dla początkujących i zaawansowanych. Nakom, Poznań 1996.
9. Z. Guźlewski, T. Weiss. Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa 1993.
10. R. W. Stevens, Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix. WNT, Warszawa 1995.
11. M. Gabassi, B. Dupouy, Przetwarzanie rozproszone w systemie Unix. Lupus, Warszawa 1995.

Technologie sieciowe:

1. W. Odom, T. Knot, CCNA semestr 1. Podstawy działania sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2. W. Odom, R. McDonald, CCNA semestr 2. Routery i podstawy routingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. W. Lewis, CCNA semestr 3. Podstawy przełączania oraz routing pośredni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
4. A. Reid, CCNA semestr 4. Sieci rozległe - technologie WAN, Wydwnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
5. J. Casad, B. Willsey, TCP/IP 24 lekcje, MIKOM, Warszawa 1999.
6. S. Crawford, Modem bez tajemnic, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1997.
7. C. Hunt, TCP/IP Administracja sieci, Read Me, Warszawa 1996.
8. B. Komar, TCP/IP dla każdego, Helion, Gliwice 2002.
9. K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, Gliwice 2005.
10. A. Leinwand, B. Pinsky, Konfiguracja routerów Cisco. Podstawy, MIKOM 2002.
11. S. Mueller, T. W. Ogletree, M. E. Soper, Rozbudowa i naprawa sieci, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
12. M. Mucha, Sieci komputerowe. Budowa i działanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
13. R. Pawlak, Okablowanie strukturalne sieci, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
14. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG, Warszawa 1999.
15. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, IDG, Warszawa 2002.
16. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG, Warszawa, 2004.

Technika cyfrowa:

1. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa 2003
2. A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ, Warszawa 2000.
3. A. Skorupski, Podstawy techniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa 2001.
4. B. Wilkinson, Układy cyfrowe, WKŁ , Warszawa 2000.
5. M. Zwoliński, Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, WKŁ, Warszawa 2002.

Badania operacyjne:

1) E. Ignasiak red., Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
2) T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3) M. Anholcer, H. Gaspars, A. Owczarkowski, Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
4) K. Kukuła red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Techniki transmisji sygnałów:

1) B. Galwas, Technika W.Cz., podręcznik elektroniczny, Warszawa, 2004
2) B. Galwas, Telekomunikacja optyczna, podręcznik elektroniczny, Warszawa, 2006

Architektura systemów komputerowych:

1) D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and design, Elsevier 2005
2) J. Biernat, Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
3) Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD
4) Specyfikacje Application Binary Interface
5) B. E. Borowik., Programowanie równoległe w zastosowaniach, MIKOM, Warszawa 2001.
6) B. Danowski, A. Pyrchla, BIOS. Przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
7) M. Gook, Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
8) W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, MIKOM, Warszawa 2004.
A. Kowalczyk, Assembler, Wydawnictwo CROMA, Wrocław 2001.
9) S. Kruk, Asembler. Podręcznik użytkownika, MIKOM, Warszawa 1999.
10) K. MacRae, Rozbudowa komputerów PC, Wydaw Helion, Gliwice 2004.
11) P. Metzger, Anatomia PC. Wydanie IX, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
12) S. Mueller, Rozbudowa i naprawa komputerów PC, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
13) L. Null, J. Lobur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
14) W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
15) R. B. Thompson, B. F. Thompson, PC hardware. Almanach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
16) K. Wojtuszkiewicz, Urządzenia techniki komputerowej - Jak działa komputer?, MIKOM, Warszawa 1999.

Systemy wbudowane:

Literatura podstawowa
1. Daca W., Mikrokontrolery - od układów 8-bitowych do 32-bitowych, MIKOM, Warszawa 2000
2. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern control systems, Addison Wesley, 1995
3. Marwedel P., Embedded System Design, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003, ISBN 1-4020-7690-8
4. Mikulczycki T., Samsonowicz J., Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych: układy modelowania procesów dyskretnych i programowania PLC, WNT, Warszawa 1997
5. Niederliński A., Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, WNT, Warszawa 1985 (wydanie I)
6. Orłowski H., Komputerowe układy automatyki, WNT, Warszawa 1987
7. Olsson G., Piani G., Computer systems in automation, Prentice-Hall, Londyn ? New York 1992
8. Pełka R., Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania, WKŁ, Warszawa 2000
9. Ting-pat So A., Intelligent building systems, Kluwer Academic Publ., Boston ? London 1999
10. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo PP, Poznań 2004 (wydanie II)

Literatura uzupełniająca
1. Asembler - ćwiczenia praktyczne, Praca zbiorowa pod redakcją E. Wróbla, Helion, Gliwice 2000
2. Dokumentacja techniczna oprogramowania Altium Designer i NanoBoard ? http://www.altium.com
3. Gałka P., Gałka P., Podstawy programowania mikrokontrolera 8051, MIKOM, Warszawa 2000 (wydanie II)
4. http://www.eib.pl
5. http://www.lcn.pl
6. Kaczorek T., Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1996

Bezpieczeństwo systemów komputerowych:

1) W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003
2) J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001
3) N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004
4) S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997
5) W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003

Podstawy inżynierii oprogramowania:

1. K. Beck, A.Cynthia, Wydajne programowanie - Extreme Programming, Mikom, 2005.
2. A. Cockburn, Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, Warszawa 2004.
3. S. Covey, 7 nawyków skutecznego działania REBIS, 2002.
4. M .Fowler, K.Scott, UML w kropelce, LTP, 2002.
5. R. Pressman, Software Engineering, McGraw-Hill, New York 1997.
6. Z. Huzar, Z. Huzar, Problemy i metody inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2003.
7. A. Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1999.
8. J. Górski red., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2000.
9. W. Dąbrowski, K. Subieta, Podstawy inżynierii oprogramowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2005.

Elementy sztucznej inteligencji:

1) G. Luger, Artificial intelligence, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, w przygotowaniu (lub wersja angielska).
2) P. Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
3) S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
4) J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
5) R. Knosala red. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2002.
6) M. J. Kasperski, Sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
7) L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
8) S. J. Russel, P. Norvig, Artificial intelligence : a modern approach : second edition, New Jersey 2003.
9) A. Niederliński, Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse, Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2006.
10) J. J. Mulawka, Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa 1996.
11) Z. Bubnicki, A. Grzech red., Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.

Grafika komputerowa i wizualizacja:

1) P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
2) J. D. Foley, A. van Dam, St.K.Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics, Principles and Practice, Addison-Wesley Publ.Co.1996
3) D. Hearn, P. Baker, Computer Graphics, Prentice Hall 1997
4) J. Zabrodzki i inni, Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT 1994
5) M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990
6) A. Ross, M. Bousquet, 3ds max 5 : projekty i rozwiązania, Wydawnictwo Helion 2004.
7) J. D. Foley, A. van Dam, St.K.Feiner, J. F. Hughes, R. L. Phillips, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001.
8) A. LaMothe, Triki najlepszych programistów gier 3D : Vademecum profesjonalisty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
9) J. Sanchez, M. Canton, Direct 3D : programowanie grafiki trójwymiarowej w DirectX : biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000.
10) K. L. Murdock, 3ds Max 8 : biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
11) D. McClelland, L. U. Fuller, R. C. Fuller, Photoshop CS2/CS2 PL : biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Technologie internetowe:

1) H.M. Deitel, P.J. Deitel, T,R. Nieto, Internet & World Wide Web. How to program, Deitel & Associates Inc., 2001
2) D. C. Naik, Internet Standards and Protocols, Microsoft Press, 1998

Podstawy przedsiębiorczości:

1) R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
2) S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWN, Warszawa 1998.
3) M. .J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
4) J. Dietl, Przedsiębiorczość, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006.
5) J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
6) P. Drucker,. Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
7) Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce - wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
8) G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
9) Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003.

Etyka zawodu:

1) B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wrocław 2002.
2) G. D. Chryssides, J. H.Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, 1999
3) Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, PWN, Warszawa 2002.
4) Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. J. Dietl, W. Gasparski, PWN, Warszawa 2001
5) A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 2002.
6) B. Nogalski, J. Śniadecki, Etyka menedżerska, Bydgoszcz 1996.
7) Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca zagadnienia etyki biznesu, Kraków 1998.

Zasady funkcjonowania komputerów kwantowych:

1. M. Hirvensalo, Algorytmy kwantowe, WSiP, Warszawa 2004.
2. K. Giaro, M. Kamiński, Wprowadzenie do algorytmów kwantowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.

Wprowadzenie do obliczeń neuronowych:

1. S. Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
2. D. Witkowska, Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne - wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
3. B. Ćwik, J. Telep, J. Wójcicki, Modelowanie kosztów funkcjonowania organizacji za pomocą sieci neuronowych, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
4. U. Markowska-Kaczmar, H. Kwaśnicka red., Sieci neuronowe w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
5. U. Markowska-Kaczmar, Ekstrakcja reguł z sieci neuronowych - podejście ewolucyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
6. R. A. Kosiński, Sztuczne sieci neuronowe - dynamika nieliniowa i chaos, WNT, Warszawa 2002.
7. K. Krawiec, J. Stefanowski, Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
8. A. Rybarczyk, red. Sztuczne sieci neuronowe - laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

Systemy teleinformatyczne:

1.G. Einarsson, Podstawy telekomunikacji światłowodowej, WKŁ, 1998
2. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, t. I i II, WKŁ, Warszawa, 1998, 1999
3. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG, Warszawa, 1999
4. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, IDG, Warszawa, 2002
5. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG, Warszawa, 2004
6. R. Read, Telekomunikacja, WKŁ, 2000
7. J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ, 1999

Administrowanie sieci:

1. J. Scott Haugdahl, Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta, Helion, Gliwice, 2001
2. W. Lewis, CCNA semestr 3. Podstawy przełączania oraz routing pośredni, PWN, Warszawa, 2007
3. B. Komar, TCP/IP dla każdego, Helion, Gliwice, 2002
4. K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, Gliwice, 2005
5. S. Mueller, T. W. Ogletree, M. E. Soper, Rozbudowa i naprawa sieci, Helion, Gliwice, 2006
6. W. Odom, T. Knot, CCNA semestr 1. Podstawy działania sieci, PWN, Warszawa, 2007
7. W. Odom, R. McDonald, CCNA semestr 2. Routery i podstawy routingu, PWN, Warszawa, 2007
8. A. Reid, CCNA semestr 4. Sieci rozległe ? technologie WAN, PWN, Warszawa, 2007
9. William Stallings, Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty, Helion, Gliwice, 2003
10. J. W. Toigo, Zarządzanie przechowywaniem danych w sieci, Helion, Gliwice, 2004
11. M. Spotrack, Sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1999.
12. M. Sportach, Podstawy adresowania IP, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
13.E. Vyncke, Ch. Panggen, LAN Switch Security, Wydawnictwo Cisco Press, Indianapolis USA 2004.
14. R. Desmeules, IPv6. Sieci oparte na protokole IP w wersji 6, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2006

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej