Infoskop 2012, czyli jak skutecznie zaplanować karierę w IT?

Warszawa, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
czwartek, 29 marca 2012
 
Konferencja INFOSKOP (akronim od słów: Informatyka - Standardy Kształcenia a Oczekiwania Pracodawców) jest corocznym spotkaniem studentów i absolwentów kierunków informatycznych z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami pracodawców branży IT oraz nauczycielami akademickimi. Organizowana już po raz siódmy przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki konferencja, stała się forum wymiany uwag na temat współzależności pomiędzy standardami kształcenia na kierunku „Informatyka”, a wymaganiami stawianymi przez rynek pracy branży ICT.
 
Agenda konferencji:
 
9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji - Andrzej Żyławski, Rektor WWSI
10:15 – 10:45 „Monitoring losów absolwentów kierunków informatycznych, jako narzędzie ewaluacji rynku pracy”
Andrzej Żyławski, Rektor WWSI
10:45 - 11:30 „Rynek pracy dla informatyków – podsumowanie raportu 2011”
Aleksandra Strojek, Sedlak&Sedlak
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 12:45 „Siła sieci, czyli Twoja kariera w rękach życzliwych Ci ludzi” - warsztat
Grzegorz Turniak, Artur Sójka, BNI Polska
12:45 - 13:30 „WANTED, czyli jak i kogo poszukują pracodawcy z branży IT”
Ewelina Malarowska, Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o.
13:30 - 14:30 Lunch

14:30 - 15:30

                           

„Marketing rekrutacyjny - warsztaty z ekspertami działów HR”*
  • Dyrektor Personalny IBM Polska
  • Dyrektor Personalny HP Polska
  • Dyrektor Personalny Microsoft Polska
  • Dyrektor Personalny Oracle Polska
  • Dyrektor Personalny NASK

* uczestnik konferencji może wziąć udział tylko w jednym wybranym warsztacie. Wyboru warsztatu uczestnicy dokonywać będą podczas rejestracji.

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej